Metóda One Brain
Autormi sú Gordon Stokes (spoluzakladateľ Medzinárodnej asociácie špecializovaných kineziológov Touch For Health), Daniel Whiteside (priekopník gentiky správania) a Candace Callaway (odborníčka v oblasti medziľudských vzťahov). Na Slovensko sa metóda dostala prostredníctvom americkej lektorky Carol Ann Hontz.
Ako to všetko funguje?
V stresových situáciách, ktoré nás sprevádzajú počas prenatálneho vývoja, počas pôrodu, v detstve i dospelosti, sa môže odpojiť 75% i viac mozgu. Máme pocit bezmocnosti, stratí sa naša kreatívna logika a nie sme schopní správne konať. Opakujeme pri tom tie isté, staré, deštruktívne a neproduktívne reakcie. Vniknutá negatívna reakcia spôsobí zablokovanie energetického prúdenia na úrovni mozgu a následnej aj v prislúchajúcej časti tela. Výsledkom môžu byť rôzne typy fyzických a duševných problémov, napríklad: bolesti hlavy, chrbta, obezita, alergia, problémy s učením, dyslexia, hyperaktivita, rôzne typy závislostí, fóbií a pod.
Bunková pamäť človeka eviduje všetky informácie o každom energetickom bloku.
Je kineziológia liečiteľstvom?
Kineziológia nie je liečiteľstvom. Pracuje s energiou tela. Po nájdení príčiny, ktorá prerušila energetický tok v tele, sa jemnými korekciami stimuluje samoliečiaci mechanizmus organizmu, ktorý tok energie obnoví.
Ako prebieha samotný proces odblokovania?
Facilitátor sa dostáva k potrebným informáciám na základe biologickej spätnej väzby. Jemne zatlačí na mierne predpaženú ruku klienta. Negatívna emócia sval zoslabí, zatiaľ čo pozitívna spevňuje. Vzťah "mozog-sval" je obojsmerný a vhodnými pohybmi svalov môžme spätne vplývať na mozog. Samotná korekcia pozostáva z mimoriadne jednoduchých pohybov a dotykov, integrujúcich cvičení, prípadne svetelného pôsobenia. Tieto korekcie sú časovo nenáročné, neuveriteľne jemné a prekvapivo účinné.
Akú úlohu plní pri procese odblokovania facilitátor?
Úloha facilitátora je pomôcť, sprostredkovať. Nikomu násilne nezasahuje do jeho procesu vnútorného hľadania, nepoučuje, neanalyzuje. Je iba človekom, ktorý pomáha druhým ľuďom rúcať návyky neúprimného správania sa k sebe a druhým.
Je výsledok dočasný alebo má trvalú hodnotu?
Výsledok bude trvalý alebo dočasný - záleží to od samotného človeka. Po odblokovaní si uvedomí, že má možnosť voľby a môže sa rozhodnúť, ako sa v danných situáciách zachová. Tak si môže v situácii, ktorá je podobná stresovej, zvoliť nové konštruktívne konanie.
Za krátky čas sa môže hlboko deprimovaný človek zmeniť na optimistu a zakríknutý človek si dokáže byť vedomý svojej vlastnej hodnoty. Možnosti tejto metódy sú skutočne nekonečné, tak ako sú nekonečné možnosti každého z nás.
  Bližšie informácie Vám poskytne:

  MUDr. Mária Vaškovičová
  (facilitátorka metódy One Brain)
  MPČĽ 29
  058 01 Poprad

  tel: 052/7721390, 0905 461 106

Duša je väčšia než priestor,
presahuje čas,
je hlbšia než oceán
a siaha vyššie než hviezdy.
- Chalil Džibrán