Určite viete o deťoch, ktoré majú ťažkosti pri písaní, čítaní alebo si pletú a zamieňajú písmená a číslice. Niektoré deti sa zase trápia na hodinách kreslenia, matematiky, telesnej výchovy, prípadne sú zakríknuté alebo naopak hyperaktívne. Máte pocit, že ste pre vyriešenie problému urobili čo bolo vo Vašich silách, a napriek tomu nakoniec zistíte, že Vaše úsilie minulo cieľ?

Vysvetlenie problému a jeho riešenie nájdete v metóde One Brain. Názov metódy je odvodený od ideálneho fungovania mozgu, kedy pravá a ľavá hemisféra dokonale spolupracujú.

Nekonečné možnosti pri:

ODSTRAŇOVANÍ
 • dyslexií, trémy, depresií, fóbií a závislostí
 • pracovného vyčerpania
 • zajakávania a strabizmu
 • strachu z mužov, žien, rodičov, ľudí
 • strachu povedať "nie"
 • rôznych zdravotných fyzických problémov, napr. migrén, nedoslýchavosti, rôznych bolestí (aj chronického charakteru)
 • problémov trávenia a obezity
 • pretrvávajúcich problémov s pomočovaním
 • alergií, astmy
 • kožných problémov
ZLEPŠOVANÍ
 • čítania, písania, počítania
 • komunikácie s ostatnými ľuďmi
VEDÚCE K...
 • pochopeniu vlastných prirodzených schopností
 • uvedomeniu si svojej vlastnej hodnoty a odhaleniu našej tvorivej a pravdivej bytosti v nás
 • rozvoju harmonického štýlu života

  Bližšie informácie Vám poskytne:

  MUDr. Mária Vaškovičová
  (facilitátorka metódy One Brain)
  MPČĽ 29
  058 01 Poprad

  tel: 052/7721390, 0905 461 106

Duša je väčšia než priestor,
presahuje čas,
je hlbšia než oceán
a siaha vyššie než hviezdy.
- Chalil Džibrán